cover

Дэд бүтэц, Байгаль орчин, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал, уул уурхайн хяналтын хэлтэс 10 чиглэлээр хяналт шалгалт хийж байгаа бөгөөд улсын ахлах байцаагч 1, улсын байцаагч 9 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

Хэлтсийн дарга: Барилга техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Ү.Бямбасүрэн

Дэд бүтцийн хяналт:             

Байцаагчид:

  1. Барилга, авто замын хяналтын улсын байцаагч Н.Очирхуяг
  2. Авто тээвэр, өргөх механизмийн хяналтын улсын байцаагч Т.Хувьзаяа
  3. Эрчим хүч, харилцаа холбооны хяналтын улсын байцаагч Г.Нарангэрэл

Үйл ажиллагаа: Дэд бүтцийн хяналт нь барилга, авто зам, тээвэр, эрчим хүч, мэдээлэл харилцаа холбоо, өргөх механизм, хэмжил зүйн салбаруудад таатай орчныг бий болгох, иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллаж, амьдрах эрхийг хангуулах, аливаа сөрөг нөлөөлөл, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн хяналт шалгалтыг олон улсын жишигт нийцүүлэн хэрэгжүүлэх, бодлогын удирдамжаар хангах, салбарын хяналтын бодлого, стратеги, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төсөл боловсруулах ажлыг мэргэжлийн хяналтын нэгдсэн тогтолцоо, стратегитөлөвлөлт, зарчимд нийцүүлэн мөрдөхөд чиглэсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

        

Байгаль орчин, уул уурхайн хяналт:

Байцаагчид:

  1. Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч П.Мэндсайхан
  2. Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч Х.Энхбаяр
  3. Байгаль орчин, газрын харилцаа, геодези зураг зүйн хяналтын улсын байцаагч Б.Амгаланбаатар
  4. Геологи уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч Т.Наранцацралт

Үйл ажиллагаа: Байгаль орчин, геологи уул уурхайн хяналтын газар нь экологийн тэнцэл алдагдах, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх, геологи, уул уурхайн үйлдвэрлэлийн аюулгүй ажиллагаа болон иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг хангах таатай орчныг бий болгох, аливаа сөрөг нөлөөлөл, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн хяналт шалгалтыг олон улсын жишигт нийцүүлэн хэрэгжүүлэх, бодлогын удирдамжаар хангах, салбарын хяналтын бодлого, стратеги, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төсөл боловсруулах ажлыг мэргэжлийн хяналтын нэгдсэн тогтолцоо, стратеги төлөвлөлт, зарчимд нийцүүлэн мөрдөхөд чиглэсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналт:

Байцаагчид:          

  1. Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч Д.Пүрэвсүрэн
  2. Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын байцаагч  Б.Баттөгс

Үйл ажиллагаа: Төсвийн болон Засгийн газрын зээл, тусламжийн хөрөнгө, төрийн болон орон нутгийн өмчийн ашиглалт, зарцуулалт, хадгалалт хамгаалалт, хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, даатгуулагчдын нийгмийн баталгааг хангуулах таатай орчныг бий болгох, аливаа сөрөг нөлөөлөл, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн хяналт шалгалтыг олон улсын жишигт нийцүүлэн хэрэгжүүлэх, бодлогын удирдамжаар хангах, салбарын хяналтын бодлого, стратеги, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төсөл боловсруулах ажлыг мэргэжлийн хяналтын нэгдсэн тогтолцоо, стратеги төлөвлөлт, зарчимд нийцүүлэн мөрдөхөд чиглэсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Тус хэлтэст Барилгын техник, авто замын хяналтын улсын байцаагч 1, Эрчим хүч, харилцаа холбооны хяналтын улсын байцаагч1, Авто тээвэр, өргөх механизийн хяналтын улсын байцаагч 1, Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч 2Байгаль орчин, газар, геодези зураг зүйн хяналтын улсын байцаагч1Геологи, уул уурхайн  хяналтын улсын байцаагч 1, нийт 9 улсын байцаагчтай.

Add comment


Security code
Refresh

ayur sariin ayan

061903
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ 7 хоногт
Өнгөрсөн 7 хоногт
Энэ сард
Өнгөрсөн сөрд
Бүх өдөр
162
87
500
60555
2172
8485
61903

Your IP: 18.212.206.217
2019-02-20 14:29